KLAUZULA INFORMACYJNA  – KLIENCI VI-KOLOR

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — RODO.

W związku z powyższym informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Vi-kolor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa; Zakład produkcyjny: Solec 156, 05­-532 Baniocha; numer telefonu: 22 727 51 51, adres e-mail: biuro@vi-kolor.pl
  2. Państwa dane przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer
  3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zleconych usług śrutowania i malowania proszkowego, jak również podjęcia na Państwa żądanie działań przed zleceniem usługi, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług i towarów (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejska, a także do innych odbiorców danych osobowych.
  5. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie wykonania usługi śrutowania/malowania proszkowego, do czasu jej zakończenia i rozliczenia.
  6. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.
  7. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: biuro@vi-kolor.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe przygotowanie dla Państwa oferty czy wykonanie na Państwa rzecz usługi śrutowania czy malowania proszkowego.
  10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.