Zastosowanie i rodzaje procesu śrutowania metali

Śrutowanie metali to proces oczyszczania powierzchni metalowych z takich zanieczyszczeń, jak rdza, zendra, pyły, stare powłoki malarskie, zgorzelina hutnicza czy zanieczyszczenia jonowe: sole, azotany, siarczany. Śrutowanie jest nie tylko metodą oczyszczania, ale również wzmacniania i polerowania metalu. Pozwala na uzyskanie szorstkiej i matowej powierzchni. Jest metodą ekonomiczną oraz wydajną.

 

Zastosowanie śrutowania

Śrutowanie metali wykorzystuje się przede wszystkim, jako metodę oczyszczenia metali. W procesie tym wykorzystywane jest ścierniwo metaliczne takie, jak żwirek stalowy i korund. Materiałem ściernym mogą być również kulki szklane. Ścierniwo dociera w zagłębienia powierzchni, skutecznie likwidując zanieczyszczenia i korozję. Podnosi to jakość powierzchni wyrobu. Proces nadaje również powierzchni chropowatość, co przyczynia się do zwiększenia przyczepności powłok malarskich. Nałożona na taką powierzchnię farba zostaje poddana silniejszemu wiązaniu. Śrutowanie metali umożliwia obróbkę profili o skomplikowanych kształtach, a także profili zamkniętych, dlatego znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle metalowym, odlewniczym, samolotowym, samochodowym, kolejowym oraz konstrukcyjnym. Proces można równie dobrze stosować do konstrukcji stalowych, jak i aluminiowych, stalowych elementów pojazdów i maszyn, a także blach i profili stalowych o grubości większej niż 1.5 milimetra. Śrutowania nie stosuje się do stali nierdzewnej.

 

Rodzaje śrutowania

Wyróżnia się dwa rodzaje śrutowania metali: wirnikowe oraz pneumatyczne. Śrutowanie wirnikowe wykorzystuje energię kinetyczną turbiny wyrzutowej, powstałą w wyniku zamiany energii silnika elektrycznego. Wydajność turbiny dostosowuje się do rodzaju oczyszczanego elementu. Waha się ona od 60 kg/min do 1200 kg/min. Śrutowanie wirnikowe przeznaczone jest głównie do odrdzewiania, łuszczenia i gładzenia. Śrutowanie pneumatyczne z kolei wykonywane jest w kabinach pneumatycznych lub komorach strumieniowych. W tym przypadku ścierniwo jest napędzane sprężonym powietrzem i kierowane na elementy oczyszczane poprzez specjalistyczne dysze. Do śrutowania pneumatycznego można używać mieszaniny wodnej – rozwiązanie takie minimalizuje ilość powstających podczas procesu pyłów, co ma istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Share