Malowanie proszkowe

Zasady bezpieczeństwa w trakcie malowania proszkowego

Osobom spoza branży może wydawać się, że praca w lakierni proszkowej jest całkowicie bezpieczna i nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Nie jest to prawdą. Jak w każdym zawodzie, pracownik musi przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, by w trakcie wykonywania swoich obowiązków, nie dopuścić do sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu.  O czym muszą pamiętać zawodowi lakiernicy?

Przed rozpoczęciem pracy

Przede wszystkim muszą oni dobrze przygotować się do pracy. To właśnie na tym etapie mogą wyeliminować potencjalne zagrożenia. Warto podkreślić, że do obsługi malarni proszkowej nie powinno się dopuszczać osób niepełnoletnich i nieposiadającej uprawnień do wykonywania zawodu. Pracownik musi przejść też szkolenia bhp, ppoż., poznać instrukcję obsługi danej malarni, a do tego przedstawić świadectwo wydane przez uprawnionego lekarza, że jego stan zdrowia jest odpowiedni do tej pracy. Przed rozpoczęciem pracy lakiernik powinien przebrać się w odzież roboczą. Do jego obowiązków należy przygotowanie wieszaków, urządzeń pomocniczych, narzędzi i środków ochrony osobistej (okularów, maski itp.). Przygotowuje też malarnię do pracy: włącza urządzenie, wentylację, odkręca zawory i reguluje ciśnienie powietrza. Kluczowe jest sprawdzenie stanu technicznego malarni, w tym instalacji elektrycznej, oświetlenia i możliwości ruchu pistoletem. Jeśli wszystko działa poprawnie, dopiero wtedy może on włączyć pompy, przenośniki, napędy, zawory itd. W przypadku, gdy któreś z urządzeń nie działa poprawnie, powinien natychmiast zgłosić to przełożonemu.

W trakcie pracy

Aby lakierowanie proszkowe było bezpieczne, pracownik musi pamiętać o kilku rzeczach podczas pracy. Nie wolno mu dotykać zbiornika z farbą i zaworu farby, jeśli charakteryzują się niskim oporem elektrycznym, a tym bardziej zdejmować osłon i zabezpieczeń. Nie powinien też zostawiać pracujących maszyn bez nadzoru. Na stanowisku pracy lakiernik powinien utrzymywać porządek i nie przechowywać więcej materiałów, niż jest potrzebnych do zachowania ciągłości pracy. W odległości 3 m od pistoletu nie mogą znajdować się żadne izolowane przedmioty. W lakierni nie wolno używać otwartego ognia, w tym palić tytoniu. Podczas pracy lakiernik powinien przyjmować prawidłową pozycję ciała, a przy każdej wykonywanej przez siebie czynności brać pod uwagę bezpieczeństwo swoje i otoczenia.

Share