malowania przyjazna dla środowiska

Malowanie proszkowe a środowisko

Substancje takie jak farby i lakiery mają reputację bardzo szkodliwych dla ludzi i otoczenia. Dzięki metodzie takiej jak malowanie proszkowe możemy jednak ograniczać negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dowiedz się, dlaczego ten sposób pokrywania farbą jest dużo bardziej ekologiczny.

Dlaczego malowanie proszkowe jest bardziej ekologiczne od malowania na mokro?

Wielu z nas obawia się, że farby to środki szkodliwe dla zdrowia i naszego otoczenia. Jednak w dzisiejszych czasach przynajmniej niektóre materiały można malować w sposób bardziej ekologiczny. Malowanie proszkowe jest właśnie takim rozwiązaniem. Przede wszystkim, proszki stosowane do malowania nie zawierają trujących rozpuszczalników. Ponadto, podczas ich aplikacji i utwardzania nie uwalniają się szkodliwe związki lotne. Nie dochodzi więc do zanieczyszczenia powietrza.

Kolejną zaletą farb proszkowych jest możliwość ich odzysku. Malowanie proszkowe zawsze wykonuje się w zamkniętym pomieszczeniu, a farba, która nie przylgnęła do powierzchni malowanego przedmiotu, może zostać zebrana i ponownie użyta. Jest to wyjątkowa właściwość, której nie mają farby do malowania na mokro, a która pozwala lakierni ograniczyć generowanie odpadów.

Kolejna zaleta farb proszkowych to ich funkcja ochronna. Dzięki nim powierzchnia przedmiotów staje się niezwykle wytrzymała na uszkodzenia, czynniki środowiskowe i korozję. Dzięki temu malowane proszkowo elementy mają przedłużoną żywotność, a skoro nie trzeba ich często wymieniać, rzadziej powstają odpady. Warto wspomnieć, że farby proszkowe posiadają atesty potwierdzające dopuszczenie ich do kontaktu z żywnością i wodą. Jest to kolejny dowód na to, że są znacznie mniej szkodliwe dla środowiska niż tradycyjne farby.

Share