8 najważniejszych zalet malowania proszkowego

Technika malowania proszkowego jest jedną z najchętniej wykorzystywanych metod nanoszenia kolorowych powłok. Mimo to wciąż panuje kilka nieznajdujących potwierdzenia w rzeczywistości przekonań. Sprawiają one, że do technologii podchodzi się z pewną dozą nieufności. Dlatego warto poznać wszystkie zalety i wady malowania proszkowego. Z dokładnością opisujemy je w niniejszym artykule. Na…