Zastosowanie i rodzaje procesu śrutowania metali

Śrutowanie metali to proces oczyszczania powierzchni metalowych z takich zanieczyszczeń, jak rdza, zendra, pyły, stare powłoki malarskie, zgorzelina hutnicza czy zanieczyszczenia jonowe: sole, azotany, siarczany. Śrutowanie jest nie tylko metodą oczyszczania, ale również wzmacniania i polerowania metalu. Pozwala na uzyskanie szorstkiej i matowej powierzchni. Jest metodą ekonomiczną oraz wydajną.