Poniższe warunki handlowe i techniczne, mają zastosowanie do wszystkich naszych usług.
Zlecając nam wykonanie usługi w zakresie lakierowania i malowania proszkowego potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki i postanowienia
(włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności). Zachęcamy do pobrania pliku i zapoznania się ze szczegółami.

POBIERZ