Poniższe warunki handlowe i techniczne, mają zastosowanie do wszystkich naszych usług.
Zlecając nam wykonanie usługi potwierdzają Państwo, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali poniższe warunki i postanowienia
(włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności).

POBIERZ